ACT & forskning

ACT & FORSKNING

Våra kurser är baserade på ACT


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och uttalas ”act” som i engelskans handla eller agera. ACT kallas ofta för den ”tredje vågens terapi” och lägger stor vikt vid acceptans och medveten närvaro (mindfulness).


ACT ser tankar, känslor och beteenden som något vi faktiskt har möjlighet att förhålla oss till och understryker vår förmåga att välja hur vi vill agera och att vi kan stå över våra impulser och känslor.


Medan andra metoder jobbar med tankarnas innehåll och försöker få oss att vara mer realistiska i våra självvärderande tankar, försöker ACT få oss att förhålla oss mer distanserade till tankar, känslor och kroppsliga reaktioner – oavsett innehåll – för att vi ska bli mer flexibla i vårt agerande. Genom att acceptera våra förutsättningar kan vi fokusera på det vi vill göra istället för på det som känns jobbigt.


Inom ACT poängteras betydelsen av att just ”agera” utifrån sina övertygelser och värderingar. Vi uppmuntras till att 
ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv  och vad vi anser vara meningsfullt.


För att våra strävanden i livet ska ha en mening måste vi veta vart vi är på väg och inom ACT finns en uttalad idé om att vi måste välja vår väg framåt för att vi ska kunna må bra och fokusera vår energi på sånt som är betydelsefullt för oss på riktigt.


Målet inom ACT är att hjälpa människor att identifiera vad man tycker är viktigt i livet och att ta konkreta steg (beteenden) i riktning mot just det. På så sätt kan vi leva mer hållbart,  i linje med våra värderingar och det vi anser vara meningsfullt i livet.


När ACT används i gruppformat, som våra kurser, kallas det Acceptance and Commitment Training (istället för Therapy).


Denna typ av ACT-gruppbehandling har utvärderats i vetenskapligt publicerade studier från både Sverige, England och Australien (Bond & Bunce 2000; Flaxman, & Bond 2010a; Flaxman, & Bond 2010b; Frögéli et al 2015; Livheim et al 2015 & Lloyd et al 2013).


Studierna visar att ACT-gruppbehandlingar är effektiva vad det gäller att minska bland annat stress och utmattningssymtom jämfört med personer i kontrollgrupper som inte fått behandling. Studier visar även att de positiva effekterna finns kvar även 1 år efter deltagande. ACT används även för att minska bl.a kronisk smärta, oro och ångest."Du kan inte kontrollera allt som händer i livet, men du kan ta kontroll över din attityd och ditt sätt att agera gentemot det som händer." 

Boktips! 

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV


Få aktuell information, inspirerande tips och värdefulla artiklar kring personlig hållbarhet. Anmäl dig genom att klicka här:


KONTAKTA OSS


info@innova.nu

079-337 00 16